Volání srdce těla Kristova, aby přišel, je to jedno srdce pro Ježíše, napříč světem.

Buď součástí.