Otec

Jan 20:17 “… vystupuji ke svému Otci a vašemu Otci, ke svému Bohu a vašemu Bohu.”
Ježíš nám otevřel cestu k Otci. Je to snad povel najít Otce, setkat se s Otcem a začít žít v úzkém spojení s Otcem, tak jako žil/žije Ježíš?

Je nám zaslíbeno dělat víc.
Jan 14:12 Vpravdě, vpravdě vám říkám, kdo věří ve mně, bude sám také konat skutky, které konám já; a dokonce ještě větší vykoná, protože já jdu k Otci.

Song of Israel

Máme zaslíbenou novou zemi (2 Petrův 3:13), máme občanství v nebi (Řím. 8:17), narodili jsme se znovu z Ducha (Jan 1:12).

Nacházíme jednotu s Ježíšem, tak jak dorůstáme do Jeho podoby. Vědomi si toho, jakými utrpeními prošel On, jsme posilňováni i my nést své oběti. V jednotě s Ježíšem nacházíme Otce.

Římanům 8:19 Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.

Jednotní s Ježíšem Kristem, nacházíme to, co nám zpřístupnil… Otce a syny a dcery v nás.

By using this website, you agree to the use of these cookies: necessary cookies for the functionality of the website, analytics cookies of site traffic, and third-party cookies. View more
Accept
Decline