Heart For Yeshua

CZ – Velké evangelizace

Naším cílem je na území ČR a SR vytvořit jednotné tělo církve uprostřed něhož bije jedno srdce pro Ježíše. Velké evangelizace INICIATIVA Srdce pro Ježíše, do které se zapojují organizátoři akcí v ČR a SR. Nejen pro evangelizaci, ale i pro sjednocení věřících na jednom srdci A řekl jim: „Jděte do celého světa, hlásejte evangelium veškerému stvoření.“. Marek 16,15„… aby všichni jedno byli. Jako ty, Otče, jsi ve mně a já v tobě, ať jsou i oni v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. …“ Jan 17,21 Oni pak vyšli a všude kázali a Pán působil s nimi a slovo dotvrzoval znameními,

Buď součástí.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.